Brigádnické hodiny

1 hodina = 100,-

Na řádné valné hromadě klubu konané dne 5.3.2011 byl odsouhlasen nový systém organizace brigád, a to, že "každý sportovně aktivní člen klubu (aktivní hráč "A" nebo "B" týmu dospělých) musí v kalendářním roce odpracovat alespoň 8 brigádnických hodin; pokud tak neučiní, budou mu za každou neodpracovanou hodinu navýšeny příspěvky o 100,- Kč".